A Magyar Telekom pályázatot írt ki civil szervezetek részére szemléletformáló programok megvalósításának támogatására, „fenntartható tudatformálás” témakörben. A pályázatok elbírálása során olyan programok kerülnek kiválasztásra, amelyek célja a társadalom minél szélesebb körű megismertetése a fenntartható fejlődés elveivel, koncepciójával, gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel. A beérkezett pályázatokkal kapcsolatos végső döntést a Fenntarthatósági Média Klub hozza meg. A pályázat részére a Magyar Telekom hello holnap! kuratóriuma összesen 10 millió forint értékű támogatási keretet bocsátott rendelkezésre. Az egy támogatásra adható minimum összeg 2 millió forint.

A Magyar Telekom a „fenntartható tudatformálás” témájú pályázatával civil szervezetek szemléletalakító munkáját kívánja támogatni. A társadalom minden rétegében szükség van a fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának elsajátítására. Ezért a kuratórium olyan szemléletformáló pályázatokat vár, amelyek megvalósítása során a társadalom minél szélesebb rétegei felismerhetik a fenntartható fejlődés iránti felelősségüket és érdekeiket, a társadalmi és környezeti értékek megőrzésének igényét. Olyan gyakorlati példákat, mintaprojekteket vár a kuratórium, amelyek segítségével a fenntartható fejlődés fogalma ismertté és népszerűvé válik.

A pályázat ahhoz kíván hozzájárulni, hogy  minél szélesebb körben tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fogyasztás környezeti hatásai, és javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata. A pályázat további célja, hogy a szemléletformálás eredményeként minél többen megtanuljanak olyan személyes döntéseket hozni, amelyekkel elősegítik a jelen és a jövő generációinak jólétét.

E célok érdekében a hello holnap! kuratórium összesen 10 millió forint értékű támogatási keret rendelkezésre bocsátása mellett döntött. Az egy támogatásra adható minimum összeg 2 millió forint.

A pályázati feltételek között szerepel egyebek közt, hogy az adott program olyan eszközök segítségével valósítsa meg a kitűzött célt, amelyek megfelelnek a Magyar Telekom által kiemelt márkaértékként kezelt innovációnak. Lehetőség szerint használja fel a korszerű infokommunikációs eszközöket, és rendelkezzen hiteles költségtervvel. Fontos szempont továbbá a program aktualitása, egyedisége és innovatív jellege. Nem nyújtható támogatás a már megvalósított programok utófinanszírozására.

Pályázatot nyújthatnak be az adott program megvalósításában közvetlenül érintett, kiemelten közhasznú és közhasznú társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, non-profit szervezetek. Nem pályázhatnak állami, kisebbségi, vallási, illetve politikai szervezetek.

A Magyar Telekom transzparens működésének megfelelően a pályázaton nyertes szervezetek kötelesek beszámolót készíteni a program megvalósításáról, illetve tételes pénzügyi elszámolást benyújtani az adományozott összeg felhasználásáról.

A részletes feltételeket tartalmazó pályázati felhívás és a letölthető adatlap elérhető a www.helloholnap.hu weboldalon, valamint a Magyar Telekom honlapján:
http://www.telekom.hu/tarsadalom_es_kornyezet/tarsadalom/hello_holnap_tematikus_palyazatok
A pályázatok beérkezésének határideje: 2010. május 10, elbírálásuk időpontja: 2010. június 10.

A beérkezett pályázatok értékelése két szakaszban történik. A Magyar Telekom hello holnap! kuratóriuma az előválogatott és legmagasabb pontszámot elért pályázatokat végső döntésre előterjeszti a Fenntarthatósági Média Klub tagjaiból álló zsűri számára.

A Fenntarthatósági Média Klub a hazai vezető nyomtatott, elektronikus és online sajtóorgánumokból áll. A Klub tagjai a Magyar Telekom mellett az RTL Klub, a TV2, a Sanoma, a Class FM, a CEMP csoport (Index), az Origo, a Metropol és az Axel Springer. A klubtagok célja, hogy a maguk eszközeivel és csatornáin keresztül könnyen hozzáférhető módon és a nagyközönség számára egyszerűen érthető formában, konkrét példákon keresztül mutassák be, hogyan élhetjük meg a fenntarthatóságot a mindennapjainkban, illetve mit tehetünk egy élhető jövőért.

Az elbírálás eredményeit a www.helloholnap.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre. A sikeres pályázókat elektronikus úton, írásban is értesíti a vállalat.

A Magyar Telekom a sikeres pályázókkal adományozási megállapodást köt, melyben lefekteti a megítélt támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket.

A Magyar Telekom Magyarország vezető infokommunikációs szolgáltatójaként – küldetésével összhangban – elkötelezett a fenntartható fejlődés elve mellett. A 2010 decemberében elindított hello holnap! kezdeményezéssel a Magyar Telekom a fenntarthatóság fogalomkörét érthetően, könnyen befogadható módon szeretné a mindennapok részévé tenni, egyben felhívni a figyelmet arra, hogy az élhető jövő mindannyiunk közös felelőssége.

A Magyar Telekom adományozási kuratóriuma – a hello holnap! kuratórium – ezzel összefüggésben megújította adományozási gyakorlatát és pályázati rendszerét is. A kuratórium a fenntarthatóság témakörén belül tematikus pályázatok kiírásával, célzottan szándékozik olyan, a társadalom számára fontos kérdésekre irányítani a figyelmet, amelyek megoldását a vállalati és a civil szféra összefogásával látja megvalósíthatónak.