A Demján Sándor által 1994-ben létrehozott Alapítvány az elmúlt 4 évben több mint 19.000 szociálisan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket támogatott Kelet-Magyarország két kistérségében, mintegy 1 milliárd 175 millió Ft értékben

 


Az Alapítvány 2006-ban meghirdetett, 2007-ben indított, 5 évre szóló kistérségi támogatási programja Magyarországon előzmény, illetve példa nélküli, modell értékű. Mintául szolgálhat minden olyan szervezet, állami intézmény, de akár segíteni akaró és tudó magánszemély számára is, aki jelenleg is végez, vagy a jövőben szándékozik elindítani halmozottan hátrányos helyzetű településeken élő, nehéz sorsú családok, gyermekek szociális támogatását célzó tevékenységet.

A Demján Sándor Alapítvány tevékenységének fókuszában a magyarországi gyermekszegénység enyhítése, az oktatás és közművelődés helyzetének javításához való hozzájárulás, a kisebbségek felzárkóztatásának segítése, a hátrányos helyzetű embertársaink szervezett segítésének előmozdítása áll.
A kistérségi támogatási program elmúlt négyévi eredményeiről részletesen beszámoltak a programban részt vevő kistérségek képviselői, a program koordinátorai, valamint értékelt maga az Alapító, Demján Sándor is.

Nyírbátorban az Értetek Karitatív Egyesülettel 2007 októberében, míg Encsen az Abaúj Polgáraiért Alapítvánnyal 2008 márciusában kötött támogatási szerződést az Alapítvány.

Az Értetek Karitatív Egyesület a nyírbátori kistérségben, az Abaúj Polgáraiért Alapítvány az encsi kistérségben komoly szakmai múlttal és referenciával rendelkezik a szociális, családsegítő, támogató tevékenységet illetően. Az Értetek Karitatív Egyesület a Támogatási Szerződés aláírását követően Együttműködési Megállapodást kötött a kistérséghez tartozó 26 magyarországi, valamint további 6 határon túli erdélyi, magyarlakta településsel, míg az Abaúj Polgáraiért Alapítvány az encsi kistérséghez tartozó 36 településsel kötött megállapodást.

A Demján Sándor Alapítvány az Értetek Karitatív Egyesülettel közösen dolgozta ki azt a komplex programot, amely alapján – kisebb változtatásokkal, illetve kiegészítésekkel – a két kistérségi szervezet a mai napig végzi a hozzájuk tartozó településeken támogató, segítő, karitatív tevékenységét. E komplex program elemei az alábbiak:

• óvodás korú gyermekek támogatása (3-7 év között)
• óvodai intézmények infrastrukturális fejlesztése (készségfejlesztő eszközök beszerzése, vizes blokkok kialakítása, illetve felújítása és bővítése, kültéri játékok beszerzése és játszóterek kialakítása
• általános iskoláskorú gyermekek támogatása (két korcsoport bontásával)
• középfokú oktatási intézményben tanuló fiatalok támogatása
• tehetséggondozó programok
• téli és nyári táborok, kirándulások, nyelvtanfolyamok, valamint egyéb kiegészítő programok
• karácsonyi ünnepségek

A kistérségi program hatékonyságát bizonyítandó fontos kiemelni azon összesített adatokat, amelyek hiteles képet adnak e program méreteiről, illetve eredményeiről.

Az Alapító Demján Sándor által megfogalmazott elvárás az Alapítvány működtetése tekintetében – amely szerint maximum a program költségek 5 %-a használható fel adminisztrációs és egyéb célokra – a legteljesebb mértékben teljesül. A támogatási összegek kivétel nélkül közvetlenül kerülnek a támogatottakhoz, illetve a gyermekek ellátását és nevelését ellátó intézményekhez (óvodákhoz, iskolákhoz). Az alapítványi támogatásnak köszönhetően több száz általános- és középiskolás fiatal kapott lehetőséget nyelvtanulásra, illetve kiegészítő nyelvoktatásra is.
A program vállaltan fontos szerepet tölt be roma származású gyermekek és fiatalok társadalomba történő beilleszkedésében, integrációjában. Kiemelt jelentőségű az óvodáskorú gyermekek támogatása, hiszen az ő közösségbe történő bevezetésük és szocializációjuk alapvetően határozza meg fejlődésüket és a többségi társadalomhoz való viszonyukat.
A Demján Sándor Alapítvány az elmúlt években széles körű kapcsolatot épített ki a helyi családsegítő szolgálatokkal, az önkormányzatoknál dolgozó szociális munkásokkal, valamint a Soros György által létrehozott és Magyarországon is működő Roma Education Found-dal.

A kistérségi program finanszírozására a Demján Sándor Alapítvány öt évre vállalt kötelezettséget, de eredményei már most is mérhetők és kimutathatók. Ahhoz azonban, hogy a megfogalmazott célok tekintetében társadalmi szinten is látható és tartós eredmények szülessenek több időre és legfőképpen több pénzre van szükség. Ezért fontos, hogy a négy évvel ezelőtt elindított kezdeményezést modellként figyelembe véve országos szinten alkalmazzák. Ehhez szélesebb összefogásra van szükség a különböző meglévő társadalmi szervezetek, erre a célra létrehozott állami intézmények, valamint az adakozni tudó és hajlandó magánszemélyek, illetve gazdasági szervezetek között.