A Vodafone Magyarország támogatásával március 30-án újabb állomásához érkezett a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara (BCCH) vállalati felelősségvállalás munkacsoportjának “ChainReaction” (Láncreakció) elnevezésű rendezvénysorozata. A téma ezúttal a vállalati önkéntesség volt, amelynek aktualitását adja, hogy az Európai Tanács határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve.

„Beszéljenek a sikereikről!” – ez volt Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért felelős államtitkárának üzenete a vállalati önkéntességi és felelősségvállalási programokban részt vevő cégek számára. Nagyon nagy szükség van jó példákra az önkéntesség népszerűsítésében és elterjesztésében. „Az önkéntességi programok ismertségének növelése nagyon lényeges. Bátran beszéljenek tapasztalataikról, hiszen a vállalatok nagyon jól teljesítenek ezen a területen, és hasznos, ha az emberek megismerik ezeket a példamutató tevékenységeket.”

A Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara ChainReaction projektjét a Kamara tagjainak CR szakemberei hozták létre, hogy szervezett formában osszák meg egymással a társadalmi felelősségvállalás területén az egyes tagoknál meglévő tudást.

A március 30-i rendezvény célja az volt, hogy a hazai vállalatok vezetői, illetve az önkéntességgel foglalkozó civil szervezetek képviselői megosszák egymással a területen szerzett tapasztalataikat, terveiket, lehetőségeiket, választ találjanak a napi gyakorlatban felmerülő akadályokra, problémákra, és inspirációt, ötleteket kapjanak, ezzel is előmozdítva a vállalati önkéntesség elterjedését hazánkban.

A szemináriumot már hagyományosan a rendezvénysorozat fővédnöke, Greg Dorey brit nagykövet nyitotta meg. A nagykövet elmondta, hogy az Egyesült Királyságban a kormány elismeri és támogatja az önkéntességet. Az önkéntesség nem pusztán a társadalom egészére van jótékony hatással: az aktív programmal rendelkező cégeknél lojálisabbak és elégedettebbek a dolgozók, a potenciális munkavállalók szívesebben választanak ilyen munkahelyet, és „a munkaadók 70 százaléka nagy valószínűséggel szívesebben alkalmaz olyasvalakit, akinek van önkéntes munkában szerzett tapasztalata”.

Mikola Gergely, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara elnöke elmondta, hogy a Kamara stratégiai célkitűzései közé tartozik, hogy a „vállalati felelősségvállalás nagyobb jelentőséggel bírjon a vállalati hierarchiában. Ez alapjául szolgál két másik stratégiai célkitűzésüknek, amelyek Magyarország gazdasági versenyképességének növelésére és az ország befektetői megítélésének javítására irányulnak. Mikola elmondta a rendezvény támogatójáról: „a Vodafone a magyar piacon évek óta az elsők között van a vállalati felelősségvállalás területén, és jó példaként szolgál a felelősségvállalás népszerűsítésében.”

Lakatos Péter, a Vodafone márkáért és kommunikációért felelős stratégiai vezérigazgató-helyettese elmondta, hogyan tették az önkéntességet a vállalatai alapstratégia szerves részévé. A válságadó terhei ellenére nem csökkentették a vállalati felelősségvállalásra szánt költségvetést, és az évente kétszer megrendezett dolgozói fórumon nyilvánvalóvá vált, hogy „mennyire büszkék a dolgozók” cégük ez irányú komoly elkötelezettségére.

Lakatos ismertetett néhány a Vodafone Magyarország által támogatott tevékenységet, pl. a városi kertészkedést, amelynek keretében egy szervezet kis zöld területeket, veteményes kerteket hoz létre, élhetőbbé téve ezzel a belvárosi közeget. Másik két ilyen projektjük egy együttműködés középiskolás diákokkal hátrányos helyzetű tanulók segítésére, valamint egy iparművész kezdeményezése, aki mozgássérült felnőtteknek oktatja igényes ajándéktárgyak elkészítést, amelyeket értékesítenek is. A Vodafone egy másik projektben együttműködik a NANE-val (Nők a Nőkért egyesület) és a rendőrséggel, hogy egy ún. „pánikgomb” kifejlesztésével és rendelkezésre bocsátásával védelmet nyújtson a családon belüli erőszaknak leginkább kiszolgáltatott családtagoknak. A vállalat ugyanakkor részt vesz a Hungarian Business Leaders' Forum (HBLF) ROMASTER elnevezésű programjában, amelynek keretében egy mentort biztosítanak négy tehetséges roma származású középiskolai tanulónak, akik a vállalat anyagi támogatásában részesülnek és szakmai tapasztalatot is szerezhetnek.

Intődy Gábor, a Vodafone vállalati felelősségvállalásért és belső kommunikációért felelős vezetője elmondta, hogy az első lépés az önkéntes koncepciójuk elfogadtatása volt a felső vezetéssel, amely épp az észak-magyarországi árvizekkel egy időben történt. „A dolgozóink körében merült fel először az igény, hogy önkéntes munkával segítsenek az árvíz sújtotta területeken”.

A telekommunikációs cég sok időt szánt más cégek vállalati felelősségvállalási struktúrájának tanulmányozására. Nincsenek mindeni számára megfelelő sablonok, de az alapvető elvek lehetnek azonosak. Az első lépés egy alapvető tevékenységi keret meghatározása, és annak kidolgozása, hogy hogyan vonják bele és támogassák azokat a kollégákat, akik önkéntes munkával segíteni szeretnének. A Vodafone dolgozók negyedévente egy munkanapot tölthetnek önkéntes munkával, amely nem a szabadságuk terhére megy, hanem letöltött munkanapnak számít. Egyének és csoportok is pályázhatnak anyagi támogatásra. Nincsenek megkötéseik. „Nem kényszerítünk semmit az emberekre, azt szeretnénk, ha öntevékenyen feltalálnák magukat, és ők határoznák meg, hogy melyik az a terület, amely a legfontosabb számukra.”

A Vodafone az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) szakembereivel dolgozik együtt az adminisztráció, és a vonatkozó adózási tanácsok terén, valamint a vállalati dolgozóknak is segítenek, hogy eldöntsék, milyen önkéntes munkát szeretnének végezni. F. Tóth András, az ÖKA igazgatója felvázolta Önkéntesség Európai évének négy fő célkitűzését, első helyen megjelölve a népszerűsítést és az ismertség növelését. Ezen felül „jobbá kell tenni a szervezést. Az emberek szeretnének önkéntes munkát végezni, de kevés az erre igazán felkészült fogadó szervezet. Jobb támogatói környezet kialakítására is szükség van; az önkéntesség szempontjából is nagyon fontos a megfelelő törvényi és pénzügyi környezet. A negyedik cél pedig az önkéntes munkát végző egyének, szervezetek, és vállalatok elismerése.” Az igazgató ezen felül ismertette a vállalati önkéntes programok szervezésében rejlő előnyöket, a felmerülő valós vagy vélt akadályokat, továbbá ötleteket és javaslatokat fogalmazott meg az ilyen program indítását tervező vállalatok jelenlévő képviselői számára.